XUNTA DE GOBERNO EXTRAORDINARIA

XUNTA DE GOBERNO EXTRAORDINARIA
SESIÓN PÚBLICA_ PUNTO PRIMEIRO DA ORDE DO DÍA

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO ERVIZO DA ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL DO COCNELLO DE BERGONDO
DATA: 31 DE MAIO DE 2024
HORA: 12 H.
LUGAR: CASA DO CONCELLO

anuncio xgl sesión pca