A Unidade de Orientación Profesional (UOP) de Bergondo, incorporada ás Aulas do Programa de formación aberta “Aula Mentor” do Ministerio de Educación e Formación Profesional presta un servizo específico de orientación profesional, encamiñado a:

  1. Identificación de persoas potencialmente interesadas na acreditación de competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral ou outras vías non formais ou informais. 
  2. Difusión entre ocupados e desempregados da zona.
  3. Informar e asesorar sobre ofertas e itinerarios formativos de mellora de cualificación.
  4. Acompañamento no proceso de rexistro no procedemento, axuda no enchemento da documentación para presentar xunto coas solicitudes, na elaboración do currículo e sobre o uso dos instrumentos de apoio que permiten preparar a fase de avaliación.
  5. Identificar e asesorar á cidadanía sobre as accións de formación dispoñibles, unha vez finalizado o procedemento de acreditación de competencias.

Estas actuacións realizaranse preferentemente de forma presencial, podendo, de maneira excepcional, combinarse co uso de plataformas dixitais. Poñemos á súa disposición este servizo como actuación estratéxica para posibilitar a xeración de itinerarios formativos que melloren a cualificación da nosa población.

Contacto co administrador da Unidade de Orientación Profesional (UOP) de Bergondo: