SUBVENCIÓNS FINAIS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO

https://sede.bergondo.gal/sxc/es/informacion/tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20231220130016450.htmlhttps://sede.bergondo.gal/sxc/es/informacion/tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20231220130016450.html