SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA 2023

Prazo de solicitude: dende o 2 de agosto ata o 15 de setembro.

Consulta toda a información  e descarga os modelos de solicitude no seguinte enlace:https://sede.bergondo.gal/sxc/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudsubvencionesentidadenolucro2023