Subvención para persoal dos servizos sociais e para o servizo de axuda no fogar

O Concello de Bergondo quere trasladar os seus veciños e veciñas que, segundo tamén consta no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 87, do 9 de maio de 2023, a EXMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, concedeunos unha subvención para persoal dos servizos sociais e para o servizo de axuda no fogar polo sistema de libre concorrencia tal e como se explicita no seguinte cadro:

CONCEPTO SUBVENCIONADO

CONTÍA A XUSTIFICAR

Persoal administrativo

18.000,00 €

Persoal técnico (Educadora Familiar)

22.000,00 €

Persoal de axuda no fogar libre concorrencia-horas concedidas: 8.000,00

96.000,00 €

Total subvencionado …………………………………………………

136.000,00 €

O gasto executado destas axudas teñen que ser xustificadas como data límite o 28 de febreiro de 2024, as 14:00 horas.

Subvención para persoas dos Servizos Sociais