Sesión pleno extraordinario do 29 de abril 2023

  • Categoría da entrada:Concello

O vindeiro pleno extraordinario do 29 de abril de 2023 celebrarase con asistencia de público.

Permitiráse a entrada de público ata ás 10:00 horas e ata completar o aforo máximo.

A sesión retrasmitirase como as anteriores en streaming, podéndose visualizar a través do seguinte enlace:

– Incrustacion IFRAME en pagina web:

<iframe src=“https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f”width=”100%” height=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no” allow=”autoplay” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>

– Enlace

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f

Arquivos:Convocatoria_Sesion_Plenaria_08.pdf