SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ (S.A.T) DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE ABEGONDO, BERGONDO E CARRAL

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ (S.A.T) DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE ABEGONDO, BERGONDO E CARRAL.

Cartel

A quen vai dirixido?

O servizo está dirixido a menores de 0 a 6 anos que presenten dificultades no seu desenvolvemento ou en risco de presentalas.

Obxectivo

Facilitar medios e recursos precisos para potenciar as súas capacidades, desenvolvemento e benestar.

Prestación do servizo

 • Asesoramento a consultas relacionadas co desenvolvemento.

 • Diagnose e valoración do nivel de desenvolvemento das nenas e nenos.

 • Desenvolvemento sensoriomotor e cognitivo.

 • Desenvolvemento da linguaxe e da comunicación.

 • Desenvolvemento da autonomía (aseo, vestido, control de esfínteres…) e da área social e afectiva.

 • Apoio, información e formación da familia.

Equipo profesional especializado en:

 • Terapia ocupacional

 • Psicoloxía

 • Logopedia

Documentos

 • Díptico do SAT da agrupación de concellos de Abegondo, Bergondo e Carral.

 • Solicitude de atención temperá.

 • Formulario de derivación de pediatría a atención temperá.

Formulario de solicitude de At 1_editable Formulario derivación de pediatria a atención temperá_editable Díptico AT Cartel

Formulario de solicitude de At 1_editable

Díptico AT