Segunda manifestación da comunidade educativa do CPI Cruz do Sar

A comunidade educativa de Bergondo realizou hoxe, por segunda vez, unha andaina reivindicativa para denunciar a falta de persoal docente para atender ao alumnado con necesidades especiais no CPI Cruz do Sar e reclamou á Xunta de Galicia “ou cumprimento dás normas e leis actualmente vixentes en materia educativa”.

Foron máis de 100 persoas as que realizaron o percorrido, que saíu desde o CPI Cruz do Sar ata a casa do concello, pasando previamente pola rotonda de Vos Condes. Ao finalizar leuse un manifesto no que se resumen os dereitos que a Consellería de Educación está a negar en Bergondo.

Nese manifesto explícase que “a situación do centro, lonxe de mellorar, empeorou pola decisión dá Consellería de Educación de reducir de prescindir dun mestre de primaria”, decisión que rexeita a comunidade educativa xa que consideran que “vulnera ou establecido non Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dous centros docentes dá Comunidade Autónoma de Galicia e que recolle a adopción de medidas extraordinarias e de atención á diversidade para dar resposta a necesidades educativas específicas que deberán ser aplicadas unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou resultar estas insuficientes”.

“A resposta dá inspección educativa, que plantexou diferentes alternativas, foi insuficiente”, sinalan, facendo referencia a que “na actualidade todos vos alumnos e alumnas con necesidades especiais do centro teñen déficit de atención. Mesmo existen máis de 15 alumnos e alumnas que, ainda sendo necesario, non reciben ningún tipo de atención”.
O acto finalizou cun anuncio: “somos conscientes dá realidade, dá dificultade de obter, a estas alturas do curso escolar a dotación do docente PT que necesitamos, pero tamén queremos trasladar que seguiremos loitando e defendendo interésesvos dous nosos nenos e meniñas e ou cumprimento dúas dereitos que teñen recoñecidos. Estamos convencidos de que nos/nos asiste a razón, a legalidade e a ética e seguiremos actuando de forma libre e responsable, sen ataduras nin intereses, salvo ou de perseguir ou mellor futuro para vos nosos fillos e fillas”.

Representantes da corporación municipal participaron nesta marcha. A alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, lembrou que “só estamos a solicitar que se respecten vos dereitos dúas nenos e meniñas, algo que nos/nos parece de xustiza”. “Polo de agora só obtivemos a negativa como resposta”, afirmou.