OFERTA FORMATIVA PEDRO MURAS CURSO 2024-2025

  • Categoría da entrada:Veciñanza

Estes ciclos de Fp están estructurados en dous cursos escolares. No primeiro curso se realizan prácticas 3 meses, mentres que no segundo, hai 5 meses de prácticas. En total son 8 meses de prácticas remuneradas con 500 €/mes, e contan tamén cunha beca para gastos de desplazamento ao centro de traballo no periodo de prácticas.

A continuación se recolle información relevante:

CONDICIÓNS DE ACCESO AOS CICLOS:

– Ter cumplidos os 16 anos.

– Ter superada ESO ou outro ciclo Medio ou Básico, ou exame de acceso a ciclos.

RESULTADOS:

– Obtención do Título de Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural ou de Técnico en Produción Agroecolóxica

– 4.000 € ingresos durante os 8 meses de formación na empresa

– 8 meses de experiencia laboral no sector

SERVIZOS DO CENTRO:

– Comedor

– Residencia (en remodelación)

Diptico OFERTA FORMATIVA CFEA PEDRO MURIAS CURSO 2024-25