Listas definitivas de admitidos/as e non admitidos/as e a lista de agarda na Escola Infantil Municipal de Bergondo para o curso 2024/2025

Ábrese un prazo de DEZ (10) DÍAS hábiles (desde o día 3 ao 14 de xuño, ambos os dous incluídos) para a formalización da matrícula por parte dos/as admitidos/as.

ANUNCIO DEFINITIVO- LISTADOS ESCOLA INANTIL