EXPOSICIÓN PÚBLICA DO CENSO ELECTORAL

AS LISTAS DO CENSO ELECTORAL DESTE CONCELLO PARA AS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO 2024, CONSULTARÁNSE NA SEDE ELECTRÓNICA DO INE OU PRESENCIALMENTE NA CASA DO CONCELLO, PREVIA IDENTIFICACIÓN DO INTERESADO.

A CONSULTA PRESENCIAL DEBERÁ SER FORMULADA POLO PROPIO INTERESADO QUE SE IDENTIFICARÁ do seguinte xeito:

Españois: DNI, pasaporte ou permiso de conducir.

Cidadáns da Unión Europa: pasaporte, documento de identidade do seu país de orixe ou tarxeta de residencia (Núm.de identidade estranxeiro).

O PRAZO e o HORARIO de consulta será o seguinte:

Do 22 ao 29 de ABRIL:

– De LUNS 22 ao VENRES 26 dende as 9:00 ata as 15:00 horas.

– O LUNS 29 dende as 9:00 ata as 15:00 horas

AS RECLAMACIÓNS PRESENTADAS FORA DESTE PRAZO NON TERÁN EFECTO NESTE PROCESO E RESOLVERANSE POSTERIORMENTE.

SOLICÍTASE A PARTICIPACIÓN DE TÓDOLOS CIDADÁNS NESTA CONSULTA, SOBRE TODO A DE AQUELES QUE FIXERON RECENTEMENTE 18 ANOS, E A DOS QUE REALIZARON CAMBIOS DE DOMICILIO DENTRO DO CONCELLO NESTE ANO.

ANUNCIO EXPOSICIÓN CENSO ELECTORAL