O PSOE e Alternativa dos Veciños selan un pacto de goberno baseado na equidade e o interese xeral

  • Categoría da entrada:Concello

O Partido Socialista e Alternativa dos Veciños fixeron público hoxe os detalles do pacto alcanzado entre ambos grupos políticos para a composición do goberno local do Concello de Bergondo durante o próximo mandato, no que a equidade e o interese xeral foron dous dos piares básicos.

Alejandra Pérez Máquez, por parte do PSOE, e Juan Fariña Pedreira, por parte de de AV, presentaron e explicaron hoxe, nunha rolda de prensa celebrada no salón de plenos, a división de áreas e a estrutura interna do novo goberno municipal.

A rexedora explicou que “foi un acordo in extremis pero é un bo acordo, temos claro que os nosos veciños e veciñas votaron progresismo, decidindo así que nos puxésemos de acordo para crear un goberno estable no que, por enriba de todo, estará o interese xeral”.

Pola súa banda, o primeiro tenente de alcalde mostrouse de acordo en que “tíñamos que buscar un bo acordo para Bergondo, as outras opcións non supoñían un beneficio para o municipio” e sinalou os resultados das eleccións “con 9 concelleiros de carácter progresista fronte a 4 conservadores”. “Sería dificilmente comprensible que non fósemos capaces de poñernos de acordo”, afirmou.

No acordo, ambas forzas políticas fixáronse cinco grandes obxectivos a cumprir durante o mandato: a aprobación do Plan Xeral, o desenvolvemento da modificación puntual de San Cidre, completar a rede de saneamento e dotar deste servizo á parroquia de Lubre a través do proxecto do paseo fluvial do Río Maior, mellorar a mobilidade en termos xerais no municipio e, por último, a mellora de espazos públicos, infraestruturas e edificios.

División de áreas

A alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, asume a área de Presidencia, composta, principalmente, por: plan e xestión urbanística, contratación, transparencia, novas tecnoloxías, Facenda, sede electrónica, protección de datos, plataformas de tramitación electrónica, benestar social, persoal (relación cos representantes sindicais, oferta de emprego público, organización e métodos de traballo). Ademais, correspóndenlle todas aquelas materias non expresamente asignadas a outra área de goberno.

O primeiro tenente de alcalde, Juan Fariña, asume a área de Infraestruturas, Urbanismo e Réxime interior, composta por: infraestruturas, conservación e mantemento de infraestruturas e vías públicas, urbanismo, mobilidade e seguridade viaria, servizos municipais, patrimonio e persoal e réxime interior (xestión de recursos humanos).

A segunda tenente de alcalde, Patricia Vázquez, asume a área de Ensino, Cultura e Deportes, composta por: educación, cultura e lingua, deporte e ocupación do tempo libre.

A terceira tenente de alcalde, Pilar Barja, asume a área de Desenvolvemento Económico, Formación e Participación Veciñal, composta por: desenvolvemento económico, plans de formación, turismo, industria e comercio, parque empresarial, mocidade e voluntariado e participación.

O cuarto tenente de alcalde, José Ramón Lorenzo Carou, asume a área de Medio Ambiente, Equipamentos Públicos e Seguridade, composta por: medio ambiente, conservación e mantemento de edificios públicos, equipamentos públicos, limpeza viaria, limpeza de edificios públicos e seguridade cidadá.

A concelleira Begoña Calviño asume a delegación especial de Benestar Social, que parte da área de Presidencia, e que está composta por: xestión de programas de servizos sociais, SAF, muller, familia, maiores e diversidade funcional, dependencia, sanidade, igualdade, integración social e a escola infantil municipal.

O concelleiro Pablo Santiso asume a delegación especial de Servizos Municipais, que parte da área de Infraestruturas, Urbanismo e Réxime Inteiror, e que está composta por: iluminación pública, abastecemento de auga e saneamento, residuos sólidos urbanos e patrimonio.

Dedicacións e dietas

Haberá tres dedicacións exclusivas; as da alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, o primeiro tenente de alcalde, Juan Fariña, e o cuarto tenente de alcalde, José Ramón Lorenzo Carou; e catro parciais, as da segunda tenente de alcalde, Patricia Vázquez, a terceira tenente de alcalde, Pilar Barja, e os concelleiros Begoña Calviño e Pablo Santiso.

En canto ás dietas, todos os membros da corporación, excepto os que desempeñen o seu cargo con dedicación exclusiva ou parcial, percibirán asistencias pola súa concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, fixadas en 225 euros por sesión, tanto de pleno como de comisión informativa.