Neste espazo podes atopar as diferentes axudas e bolsas que convoca o Concello de Bergondo en materia educativa.

 

O programa de préstamo de libros municipal é unha iniciativa que complementa ao Fondo solidario de libros de texto da Xunta, concedendo aos nenos e nenas aqueles que non lles foron outorgados pola administración autonómica.

Os libros serán propiedade do Concello de forma que, ao finalizar o curso escolar deberán entregarse dentro dos prazos sinalados para que poidan ser empregados por outros alumnos no próximo curso. Ademais, os libros deberán entregarse en perfectas condicións e, en caso contrario, haberá que repoñelos.

Poderán acollerse a esta bolsa os/as estudantes que cursen os seus estudos no CPI Cruz de Sar que, no momento da solicitude, estean empadroados/as no Concello de Bergondo e cursen desde 3º de Primaria a 4º de ESO. Tamén é un requisito indispensable para acceder a este programa realizar a solicitude do Fondo solidario da Xunta.

O prazo para presentar as solicitudes está aberto, permanecendo así ata o próximo 28 de xuño de 2024.

Para non deixar descubertas as necesidades das familias con fillos ou fillas en idade escolar que cursen Educación Infantil ou 1º ou 2º de Primaria, o Concello pon en marcha esta liña de axudas que consiste na entrega de libros. No caso dos estudantes de Primaria, deberán solicitar a axuda para a adquisición de libros e material da Xunta; de non facelo, quedarán excluídos deste programa.

O prazo está aberto ata o 28 de xuño de 2024.

O programa de axudas á compra de material escolar e libros, que está dirixido a todas as etapas educativas, achega entre 30 e 120 euros ás familias con menos ingresos. Os únicos requisitos son estudar nalgún dos centros públicos de Bergondo e non superar o límite de ingresos establecido nas bases.

O prazo de presentación de solicitudes pecha o 3 de xullo de 2024 e deberá presentarse a documentación a través do Rexistro municipal.

Cabe destacar que esta última liña si ten en conta o nivel de ingresos para asignar unha contía ou outra.

Polo momento aínda non está aberta a convocatoria para o ano 2024.