Aula Mentor é un programa de formación online non regrada, flexible e con titorización personalizada, dirixido a persoas adultas maiores de 18 anos cun extenso catálogo de cursos cos que ampliar as súas competencias persoais e profesionais.

A iniciativa está promovida polo Ministerio de Educación e Formación Profesional en colaboración con outras institucións públicas e privadas tanto nacionais como internacionais.

FUNCIONAMENTO DA AULA MENTOR

Elixe o teu curso. Todos aparecen na páxina web www.aulamentor.es.

Podes realizar os cursos dende o teu domicilio ou dende a Aula Mentor Bergondo.

Administrador da Aula: podes contactar nos teléfonos 981 791 252 ext. 7 de 9:00 a 15:00 horas de luns a venres; 981 794 435 de 16:00 a 21:00 horas de luns a venres; ou no enderezo electrónico bergondo@aulamentor.es

Podes facelo de dúas maneiras.

  1. Matrícula vía correo electrónico (24 h.)

  2. Matrícula presencial nos seguintes horarios:

    1. Casa da  Cultura: De luns a venres 10 – 14 h.  Martes e xoves de 16 – 18.30 h.

    2. A Senra: De luns a venres 16 – 20.30 h. (excepto nos meses de verán).

Para facela efectiva necesitas:

  1. Descargar este documento que atoparás no fondo desta páxina, cubrilo e enviar a solicitude a bergondo@aulamentor.es

  2. Anexar: Fotocopia do DNI e xustificante de ingreso.
    Unha vez todo presentado, acordarás a data de inicio co teu Administrador da Aula Mentor de Bergondo. O prazo de matrícula estará aberto durante todo o ano (excepto en agosto).

Ao matricularte nun curso debes aboar 48€, que che dan dereito a 60 días naturais. Se precisases máis tempo, poderás continuar o curso mediante recargas mensuais de 24€. Tes cursos por 24€.

Deberás facer o pago na entidade ABANCA, no número de conta ES95 2080 0045 9831 1000 0071. O beneficiario será o Concello de Bergondo, o ordenante será o/a alumno/a, e o concepto o curso no que se matricula.

Asistencia á aula nun horario determinado, se o precisas.

Conta de correo e titoría telemática.

Emprego dos recursos da aula.

Unha vez “autorizado para exame”, dispós de dúas oportunidades.

Avaliación final para a obtención do certificado de aproveitamento.

Administrador da Aula: É a persoa encargada da aula e do mantenemento e xestión dos equipos. Informa e orienta sobre os cursos e axuda no manexo dos equipos e acceso á plataforma. Realiza as matrículas e recargas, facilita o “Login” e contrasinal inicial; e establecerá contigo a data de inicio e de exame. Facilita os exames e entrega os certificados de aproveitamento.

Titor: É a persoa que che axudará no seguimento do curso, aclarándoche dúbidas, axudándoche a resolver problemas, orientando, corrixindo prácticas. Podes consultar calquera dúbida ao teu titor, referida aos contidos do curso.

Cada curso ten un número determinado de horas certificadas. A duración do curso é variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumnado.

Tras superar o exame presencial, obtense un certificado de aproveitamento emitido polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.