O servizo de Educación en Bergondo inclúe unha ampla variedade de servizos e proporcionámoslle información personalizada sobre: 

 • Ensinanzas de réxime xeral: Infantil, Primaria, Secundaria, Programas de cualificación profesional inicial (P.C.P.I.), Bacharelato (adultos) a distancia semipresencial ou con titorías telemáticas, Formación Profesional Específica (Probas de acceso para o Grao Medio e Grao Superior).

   

 • Ensinanzas de réxime especial: Deseño, Música, Danza, Idiomas e Deportivas.

   

 • Educación persoas adultas: Niveis 1 e 2 e nivel 3, Educación Secundaria Adultos.

   

 • Universidades galegas: 
  • Acceso Universidade: persoas con +25 anos e persoas con +45 anos.
  • Universidade Senior: persoas con +55 anos.
  • UNED.

    

 • Obtención dos Certificados de profesionalidad. Información, asesoramento e acompañamento no proceso de rexistro no procedemento de acreditación de competencias profesionais por experiencia laboral e por educación non formal.

   

 • Programas educativos europeos: Comenius. Erasmus+. Leonardo da Vinci. Grundtvig.  eTwinning.

   

 • Iniciativas comunitarias: EQUAL, EUROPASS-Formación e Convocatorias da Comunidade autónoma.

   

 • Conexións educativas.

   

 • Validacións e homologacións de títulos académicos e profesionais.

   

 • Obtención de títulos de Técnico e Técnico Superior. Validación de módulos de ciclos formativos.

   

 • Bolsas e axudas de estudos.

   

 • Bibliotecas.

   

 • Oposicións.

   

 • Diagnóstico pedagóxico: Tratamento de dificultades na aprendizaxe.

   

 • Técnicas de estudo, individualizadas ou grupais.

   

 • Lexislación educativa: LGE 1970, LOECE 1980, LODE 1985, LOGSE 1990, LOPEG 1995, LOCE 2002, LOE 2006, LOMCE 2013, LOMLOE 2020.

   

 • Outros:
  • Proporcionamos guías, temarios, exames, titorías, apoio docente, etc.
  • Xestionamos matrículas, reclamacións de exames, bolsas e axudas, xestións administrativas académicas, homologacións, validación de títulos, etc.
Aquí poderás atopar información sobre ⤵