CURSO MONITORAS DE TEMPO LIBRE

  • Categoría da entrada:Veciñanza

O Concello de Coirós organiza un curso de monitor de tempo libre GRATUITO orientado a mulleres no que da preferencia, por cercanía,  ás mulleres desempregadas do Concello de Bergondo, entre outros.

O curso comezaría o 19 de xuño. Achegamos cartel informativo, folla de inscrición e ficha informativa coas características do curso.

Información xeral CURSO MONITORA TEMPO LIBRE

Modelo de inscrición: ficha INSCRICIÓN

+ información:981 796 088 ou omix@coiros.es