CURSO FITOSANITARIO BÁSICO CFEA GUÍSAMO

Nº TOTAL DE HORAS: 27

DATA DE INICIO: 20/11/2023

DATA DE FIN:27/11/2023

PRESENTAR AS PRE-SOLICITUDES NA OFICINA VIRTUAL DE MEDIO RURAL:
https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas

Para máis información:

CURSO FITOSANITARIOS BÁSICO CFEA GUÍSAMO