CONVOCATORIA PLENOS 27 DE XUÑO

Celebraranse no Salón de sesións da Casa do Concello de Bergondo, ás 19.00 e ás 20:30 horas respectivamente, do día martes 27 de xuño de 2023.

Convocatoria_Sesión_Pleno organización_27 de xuño

Convocatoria_Sesión_Pleno_sorteo mesas_27 de xuño

– Enlace

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f