Convocatoria Pleno ordinario, 27 de xaneiro ás 20:00 horas

  • Categoría da entrada:Concello

Celebrarase con asistencia de público

Permitiráse a entrada de público ata ás 20:00 horas e ata completar o aforo máximo.

A sesión retrasmitirase como as anteriores en streaming, podéndose visualizar a través do seguinte enlace:

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f