CONVOCATORIA PLENO 28 DE SETEMBRO DE 2023

Celebrarase no Salón de sesións da Casa do Concello de Bergondo, ás 20.00 horas, do día xoves 28 de setembro de 2023.

Convocatoria_Sesión_Plenaria

– Enlace

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f