CONVOCATORIA PLENO 27 DE XULLO DE 2023

  • Categoría da entrada:Concello

Celebrarase no Salón de sesións da Casa do Concello de Bergondo, ás 20.00  horas, do día xoves 27 de xullo de 2023.

Convocatoria_Sesión_Plenaria

– Enlace

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f