CONVOCATORIA PLENO 25 DE XANEIRO DE 2024

Celebrarase no Salón de sesións da Casa do Concello de Bergondo, ás 20.00 horas, do día xoves 25 de  xaneiro de 2024.

Convocatoria Pleno 25-01-2024

– Enlace

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f