CONVOCATORIA DO PLENO DE CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

SESIÓN CONSTITUTIVA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Celebrarase no Salón de Sesións da Casa do Concello de Bergondo, ás 12:00 horas, do DÍA DEZASETE (17) DE XUÑO DE 2023

CONVOCATORIA:  PLENO DE CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

– Enlace

https://iframe.dacast.com/live/6473a4cec536b149ecb228ac387aaec0/d5126387dc22144a12909faaebc5126f