Neste apartado publícanse os enlaces ás gravacións en vídeo (ou audio, no seu defecto) das sesións dos Plenos municipais. Están dispoñibles dende a sesión de 28 de xullo de 2016.