Acta Pleno ordinario, 26 de xaneiro de 2023
Descargar

Acta Pleno extraordinario, 13 de febreiro de 2023
Descargar

Acta Pleno ordinario, 30 de marzo de 2023
Descargar

Acta Pleno extraordinario, 29 de abril de 2023
Descargar

Acta Pleno extraordinario, 11 de maio de 2023
Descargar

Acta Pleno extraordinario, 14 de xuño de 2023
Descargar

Acta da sesión constitutiva da Corporación, 17 de xuño de 2023
Descargar

Acta Pleno extraordinario (pleno organización municipal), 27 de xuño de 2023
Descargar

Acta Pleno extraordinario, 27 de xuño de 2023
Descargar

Acta Pleno ordinario, 27 de xullo de 2023
Descargar

Acta Pleno ordinario, 28 de setembro de 2023
Descargar