As actas do Pleno municipal recollen os acordos máis relevantes da vida municipal.

Poñemos á disposición dos interesados as actas dixitalizadas dende o ano 2007 ata a actualidade.

Actas en formato electrónico

Dende febreiro do 2017 están xa en formato electrónico.

ACTAS 2023ACTAS 2022 | ACTAS 2021 | ACTAS 2020 | ACTAS 2019 | ACTAS 2018 | ACTAS 2017 | ACTAS 2016 | ACTAS 2015 | ACTAS 2013 | ACTAS 2012 | ACTAS 2011 | ACTAS 2010 |ACTAS 2009 | ACTAS 2008 |  ACTAS 2007 


Actas históricas

Poden consultar no arquivo municipal as actas anteriores (dende 1836 ata xaneiro de 2017) en formato papel ou ben en formato dixital a través da web de Galiciana (1836-2010)


Sesións do Pleno en formato multimedia

Tamén poden visualizar as sesións do Pleno dende a canle de YouTube do concello de Bergondo (dispoñibles dende a sesión do 28 de xullo de 2016).