Inventario de Bens e Dereitos do concello de Bergondo. FASE APROBACIÓN INICIAL

Nos apartados pertencentes á Cartografía, que figuran a continuación, pódense consultar tódolos arquivos relacionados con cada epígrafe:

Plano xeral de rúas e camiños

PARROQUIAS

DESCARGAR

Parroquia de Babío

 

Aldea de Arriba


Babío

Casal

Costa de Sta. Marta

Longueira

Parroquia de Bergondo

 

Bergondiño

Carrio

Cortes

Covas

Cruz de Sar

As Leiras

Mariñán

Miodelo

O Caño

Saioso

San Cidre

A Senra

Parroquia de Cortiñán

 

A Aldea

O Bosque

O Casal

Os Curros

A Fraga

O Outeiro

Parroquia de Guísamo

 

Baldomir

A Brea

O Corral de Igrexa

Los Girasoles

Loureda

Pedras Brancas

Ruanova

San Paio

Sobre a Igrexa

O Vilar

Polígono Industrial (rúa parr. de Bergondo)

Polígono Industrial (rúa parr. de Moruxo)

Polígono Industrial (rúa parr. de Rois)

Polígono Industrial (rúa parr. de Cortiñán)

Polígono Industrial (rúa parr. de Guísamo)

Polígono Industrial (rúa parr. de Lubre)

Polígono Industrial (rúa parr. de Ouces)

Polígono Industrial (rúa parr. de Vixoi)

Parroquia de Lubre

 

Armuño

A Campiña

Campo de Leis

Campo Galán

O Casal de Agra

O Corral da Igrexa

Dornas

O Espíritu Santo

Ruadalama

Sanín

Parroquia de Moruxo

 

O Pedrido

Fiobre

Moruxo

Parroquia de Ouces

 

Cangas

O Casal

Cornide

Costa de Ouces

Gandarío

A Lagoa

Mesoiro

O Outeiro

Reboredo

Silvoso

Tatín

Parroquia de Rois

 

Peteiro

Rois

Parroquia de Vixoi

 

Pisón

San Vitorio

Trasdoval

Plano xeral de rúas e camiños 

 

Parroquia de Babío

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

        

Parroquia de Bergondo

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

31

32

33

34

35

 

36

37

38

39

40

41

42

 

43

      
        

Parroquia de Cortiñán

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

     
        

Parroquia de Guísamo

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

     
        

Parroquia de Lubre

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

31

32

33

34

35

        

Parroquia de Moruxo

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

   
        

Parroquia de Ouces

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

   
        

Parroquia de Rois

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

  
        
        

Parroquia de Vixoi

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

 

Agrupación de camiños

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

 
 
 

INFRAESTRUTURAS

 

Rede de puntos de luz 1

Rede de puntos de luz 2

Rede de abastecemento de auga potable 1

Rede de abastecemento de auga potable 2

Rede de saneamento de auga residual 1

Rede de saneamento de auga residual 2

Plano xeral de inmobles rústicos e urbanos

 

 

INMOBLES POR PARROQUIAS

DESCARGAR

  

Parroquia de Babío

 

Lavadoiro no Casal

Finca rústica no Casal

  

Parroquia de Bergondo

 

Finca ampliación cemiterio

Finca aparcamento cemiterio

Finca cemiterio

Finca depósito auga

Finca depuradora Miodelo

Finca rústica en Miodelo

Fonte-lavadoiro nas Leiras

Fonte lavadoiro en Saioso

Lavadoiro Miodelo

Lavadoiro Montecelo

Parque en Miodelo

Parque da Chousa en Bergondiño

Finca bombeo de Mariñán

Finca rústica en Mariñán

Lavadoiro en Mariñán

  

Parroquia de Cortiñán

 

Fonte na Fraga (N-VI)

Fonte Franza, na Fraga

Fonte-lavadoiro en Morás, Bosque

Fonte-lavadoiro en Outeiro

Campo de fútbol de Cortiñán

  

Parroquia de Guísamo

 

Finca bombeo en Loureda

Finca bomeo e centro de transformación en San Paio

Finca rústica en Pedras Brancas

Finca rústica en San Paio (1)

Finca rústica en San Paio (2)

Finca rústica en Loureda

  

Parroquia de Lubre

 

Fonte en Riomaior

Fonte da Faustina en Espíritu Santo

  

Parroquia de Moruxo

 

Fonte na Pasaxe do Pedrido

Lavadoiro na Pasaxe do Pedrido

Finca rústica en Moruxo (aparcadoiro da igrexa)

  

Parroquia de Ouces

 

Fonte da Coruxa en Outeiro

Lavadoiro en Mesoiro

Finca bombeo en Monte do Toxal, no Casal

  

Parroquia de Rois

 

Finca depuradora en Peteiro

Lavadoiro do Souto en Rois

  

Parroqua de Vixoi

 

Finca rústica en Raxás (1)

Finca rústica en Raxás (2)

Finca rústica en Trasdoval

Fonte de San Fiz en San Vitorio

Monte “Igrexa Vella” en Trasdoval

Plano xeral de inmobles rústicos e urbanos

 

 

INMOBLES POR PARROQUIAS

DESCARGAR

  

Parroquia de Babío

 

Parcela en Aldea de Arriba

Antiga escola no Casal

Depósito de auga (1) na Costa de Sta. Marta

Depósito de auga (2) na Costa de Sta. Marta

Lavadoiro en Babío

Fonte-lavadoiro do Curro en Aldea de Arriba

Zona verde no Casal

  

Parroquia de Bergondo

 

Ampliación praza pública en Carrio

Casa Consistorial en San Cidre

Casa da Cultura en San Cidre

Centro de Saúde en San Cidre

Centro Social en Mariñán

Edificio de Correos en San Cidre

Escola en Carrio

Fonte-lavadoiro en Carrio (1)

Fonte-lavadoiro en Carrio (2)

Fonte-lavadoiro en Bergondiño

Fonte-lavadoiro en Cortes

Fonte-lavadoiro en Covas

Fonte-lavadoiro en Montecelo

Lavadoiro en San Cidre (1)

Lavadoiro en San Cidre (2)

Nave en San Cidre

Parcela en Casal da Senra

Parcela nave en San Cidre

Parque en Mariñán

Fonte en San Cidre

Fonte do Campo en Saioso

Fonte Fontefría en Bergondiño

Pista polideportiva en San Cidre

Praza en Montecelo

Praza en O Caño

Servizos sociais, Formación e Emprego en San Cidre

Zona verde en Carrio (1)

Zona verde en Carrio (2)

A Senra

Colexio A Senra

  

Parroquia de Cortiñán

 

Fonte da Braña na Fraga

Lavadoiro do Casal

Centro Social e Palco de música (1)

Centro Social e Palco de música (2)

Esola infantil na Fraga

  

Parroquia de Guísamo

 

Fonte da Broa no Vilar

Ampliación cemiterio en Corral da Igrexa

Campo da Feira en Pedras Brancas

Centro de Saúde na Brea

Centro Social e Los Girasoles

Depósito no Polígono Industrial

Escola en Baldomir

Finca H Plan Parcial UR-R5 en Baldomir

Finca I Plan Parcial UR-R5 en Baldomir

Fonte da Virtude no Polígono Industrial

Lavadoiro en Loureda

Lavadoiro en Baldomir

Lavadoiro en Pedras Brancas

Lavadoiro no Vilar

Lavadoiro en Corral da Igrexa

Lavadoiro en Bos

Lavadoiro en Sobre da Igrexa

Lavadoiro en San Paio

Parcela cemiterio en Corral da Igrexa

Polideportivo en Los Girasoles

Zona polideportiva na Brea

Zona polideportiva en Ruanova

Zona verde en Baldomir

Zona verde no Polígono Industrial

Centro Social Guísamo

  

Parroquia de Lubre

 

Ampliación cemiterio en Corral da Igrexa

Aparcamento cemiterio en Corral da Igrexa

Depuradora no Polígono Industrial

Edificio de usos múltiples no Polígono Industrial

Escola en Ruadalama

Fonte na Campiña

Fonte-lavadoiro dos Pelouriños en Armuño

Isleta en Armuño

Parcela I no Polígono Industrial

Pista polideportiva en Ruadalama

Punto Limpo no Polígono Industrial

  

Parroquia de Moruxo

 

Fonte en Moruxo

Centro Socio-cultural de Fiobre

Fonte-lavadoiro en Fiobre

Lavadoiro de Liñares en Moruxo

Parcela de dominio público en Gandarío

Parcela I Equipamento no Pedrido

Parcela II Equipamento no Pedrido

Parcela III Equipamento no Pedrido

Zona de xogos en Fiobre

  

Parroquia de Ouces

 

Fonte do Mato en Bergondiño

Lavadoiro de Reboredo

Estación de Bombeo Gandarío (1)

Estación de Bombeo Gandarío (2)

Campo da festa en Mesoiro

Centro de transformación en Gandarío

Centro Social de Cangas

EDAR de Gandarío

Escola de Silvoso

Fonte-lavadoiro na Lagoa

Fonte en Tatín

Fonte pequena en Gandarío

Lavadoiro en Gandarío

Pista polideportiva en Gandarío

Fonte da Coruxa en Outeiro

  

Parroquia de Rois

 

Fonte-lavadoiro en Rois

Lavadoiro en Pisón

Pista polideportiva en Rois

  

Parroquia de Vixoi

 

Escola en San Victorio

Estación de Bombeo en Pisón

Fonte-lavadoiro en Trasdoval

Palco de música en San Victorio

Parque en San Victorio

Solar en San Victorio