Nos apartados Cartografía e Fichas que figuran no listado á esquerda desta páxina, pódense descargar os arquivos correspondentes.

Para máis información: 981 79 12 52

– ext. 8 (Secretaría)

– ext. 6 (Urbanismo)