Coa fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Bergondo, ponse a disposición de todos os interesados o Perfil de contratante, de conformidade co establecido no artigo 63, da Lei 9/2017, de 9 de novembro, de Contratos do Sector Público.

A partir do 01/07/2018 a información relativa ás licitacións que realiza o Concello de Bergondo, pódense consultar na Plataforma de contratación del sector público.

Non obstante, os contratos anteriores ata a data indicada, continúan publicados na Plataforma de contratos públicos de Galicia.