A área de Contratación xestiona, en cordinación co resto de áreas municipais, os diferentes tipos de contratos administrativos impulsados polo Concello de Bergondo.

– Contratros de obras

– Contratos de servizos

– Contratos de subministros

– Xestión de servizos públicos

– Concesión de obra pública

– Colaboración entre o sector público e o privado.


 

A partir do 01/07/2018 a información relativa ás licitacións que realiza o Concello de Bergondo, pódense consultar na Plataforma de contratación del sector público.

Non obstante, a información das licitacións publicadas ata a data indicada, están accesibles a través no antigo perfil do contratante deste concello na Plataforma de contratos públicos de Galicia.


Códigos do Concello de Bergondo para a Facturación Electrónica a través de FACe

NIF: P1500800F

 Oficina Contable: L01150085

 Organo Xestor: L01150085

 Unidade Tramitadora: L01150085