Coidados porta a porta

9, 10 e 11 de maio

Diante da policía local en horario de 9.00 a 20.00 horas

Información e cita previa

622 748 283 – 623 546 992

Email: coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal

Arquivos:
PORTA_A_PORTA.pdf