Certificado individual ou colectivo

  • Vía telemática, a través da Sede electrónica municipal.
  • Vía presencial, nas oficinas municipais, presentando o modelo de solicitude que se pode Descargar aquí.

Cando o interesado e a persoa que realiza a solicitude non figuran na mesma folla padroal, será necesaria unha autorización do interesado para que outra persoa solicite e/ou retire o certificado no seu nome, acompañando fotocopia do DNI do autorizante e orixinal do autorizado.

Tempo de tramitación (dependendo do contido do pedimento):

  • Padróns anteriores a 1991 (non informatizados): de 1 a 4 dias.
  • Padróns posteriores a 1991: inmediato.

Información pagamento: gratuíto.

Volante individual ou colectivo

  • Vía telemática, a través da Sede electrónica municipal.
  • Vía presencial, nas oficinas municipais.

Cando o interesado e a persoa que realiza a solicitude non figuran na mesma folla padroal, será necesaria unha autorización do interesado para que outra persoa solicite e/ou retire o certificado no seu nome, acompañando fotocopia do DNI do autorizante e orixinal do autorizado.

Tempo de tramitación: inmediato.
Información pagamento: gratuíto.