Aprobación DEFINITIVA da Modificación puntual sexta

Precisión de condicións de ordenación

– Expte. administrativo completo (contén tódala documentación tramitada ata o 7 de marzo de 2019)

-Aprobada defintivamente por orde da Conselleria de Medioambente Territorio e Vivenda o 22 de decembro de 2021( DOG núm 8  do 13 de xaneiro de 2022). VIGOR: dende o 21 de xuño de 2022.

Selección de documentos do expte. administrativo:

—– Documento de aprobación inicial

—– Anuncio de exposición pública. DOG núm. 47, de 7 de marzo de 2019

—- Publicación no BOP  numero 101 do 30 de maio de 2022. VIGOR: dende o 21 de xuño de 2022.


Aprobación DEFINITIVA da Modificación puntual sétima

Corrección de erros materiais

– Expediente administrativo completo (contén tódala documentación tramitada ata o 11 de abril de 2019).

-Aprobada definitivamente pola orde da Conselleria de Medioambente, Territorio e Vivenda do 19 de xaneiro de 2022. (DOG núm. 50 do 14.03.2022). VIGOR: dende o 21 de xuño de 2022.

Selección de documentos do expte. administrativo:

– Documento de aprobación inicial.

-Anuncio de exposición publica. DOG núm. 69, de 9 de abril de 2019.

 Publicación no BOP  numero 101 do 30 de maio de 2022. VIGOR: dende o 21 de xuño de 2022.


Aprobación inicial da Modificación puntual oitava

Núcleo de Gandarío

– Expediente administrativo completo:

— parte 1 de 3

— parte 2 de 3

— parte 3 de 3

– Índice do expediente administrativo

Selección de documentos do expte. administrativo:

– Documentación cartográfica

– Memoria