O Concello de Bergondo, consciente da importancia que a participación veciñal ten á hora de garantir a transparencia, a eficacia e o desenvolvemento dunha verdadeira democracia participativa, aprobou o Regulamento orgánico de funcionamento e réxime interno do Consello de relacións veciñais coa finalidade de desenvolver e complementar o título terceiro do Regulamento orgánico de participación veciñal.

Documentos de interese