Certificado individual ou colectivo

Vía telemática, a través da Sede electrónica municipal.

Vía presencial, nas oficinas municipais, presentando o modelo de solicitude que se pode descargar na parte dereita desta páxina.

Cando o interesado e a persoa que realiza a solicitude non figuran na mesma folla padroal, será necesaria unha autorización do interesado para que outra persoa solicite e/ou retire o certificado no seu nome, acompañando fotocopia do DNI do autorizante e orixinal do autorizado.

  • Tempo de tramitación: Dependendo do contido do pedimento:
    • Padróns anteriores a 1991 (non informatizados): de 1 a 4 dias.
    • Padróns posteriores a 1991: inmediato.
  • Información pagamento: gratuíto.

Volante individual ou colectivo

Vía telemática, a través da Sede electrónica municipal.

Vía presencial, nas oficinas municipais.

Cando o interesado e a persoa que realiza a solicitude non figuran na mesma folla padroal, será necesaria unha autorización do interesado para que outra persoa solicite e/ou retire o certificado no seu nome, acompañando fotocopia do DNI do autorizante e orixinal do autorizado.

  • Tempo de tramitación: inmediato.
  • Información pagamento: gratuíto.

 

Modelo de Autorización para solicitar certificados ou volantes Descargar (101.61 kb)

Tramitación de volantes desde a sede electrónica