A Bebeteca é unha sección, dentro da Biblioteca infantil, onde poderás atopar diversos materiais para que o teu bebé disfrute:

 Libros en diferentes e atractivos soportes: tea, plástico, cartoné, etc., e con formas e tamaños variados: troquelados, desplegables, grandes, pequenos…

 Libros resistentes para leva  ó baño, á cama ou xogar on eles, para coñecer animais ou as cousas de cada día, para aprender os contos tradicionais ou os novos…… En definitiva, para disfrutar con eles!.

Apenas teñen texto e o que predominan son as cores, ilustracións e formas, coa intención de estimulalos, para que o libro e as historias lles cheguen por todos os sentidos.

 DVDs para desenvolver o potencial creativo dos bebés e dos nenos pequenos, axudándolles a explorar o mundo que lles rodea a través da linguaxe, da poesía, da música, da arte, etc.