O Concello de Bergondo a través do Servizo de Educación desenvolve dende o ano 2007 un Programa de Animación á Lectura, incluído no proxecto de educación permanente, en colaboración co Centro Rural Agrupado (CRA) de Bergondo.

O programa de Animación á Lectura engloba un conxunto de accións/actividades de promoción da lectura que intentan espertar no lector desexos de ler e favorecer o acercamento aos libros, publicacións periódicas e revistas da nosa bisbarra, implicando tanto aos rapaces do CRA como ás persoas adultas.

Ós rapaces e rapazas reciben unhas carteiras personalizadas con revistas, publicacións mensuais, guías, así como dípticos, separatas de lectura, etc…para uso de todos os membros da familia, e que polo tanto quedarán nas respectivas casas.

Comprométete coa lectura!

…anima a ler incluso antes de que apredenda a ler.

…cóntalle contos, recítalle poesías.

…lelle libros, revistas, xornais.

…comparte e comenta as lecturas cos teus fillos.

…acompáñaos a visitar exposicións, a funcións de monicreques ou teatro.

…acompáñaos a librerías e bibliotecas.

…le con eles as publicacións que fan na escola.

…que non falte un libro nun aniversario, en Reis…

…coidade xuntos a biblioteca familiar.

…comparte con eles cousas…