Os principais obxectivos da área de Cultura son:

  • Difundir as actividades que se estan a levar a cabo, mediante una información puntual das mesmas.
  • Poñer ó alcance de todas aquelas persoas que se acheguen a este apartado unha información básica daqueles acontecementos culturais que teñen lugar neste municipio: Festas, Festivais, Feiras, etc.
  • Dar a coñecer as infraestructuras de carácter cultural coas que conta o concello.

Na Sede electrónica municipal poderás tramitar online varios procedementos administrativos relacionados coa área de Cultura.