CONTACTO

 

Buzón de correo xenérico. correo@bergondo.gal Use este correo si o destinatario non se encontra no listado de abaixo.

981 791 252, ext. 2. Marque esta extensión si o destino a contactar non coincide con ningún dos seguintes:


 

Arquivo

Biblioteca

Contratación

Cultura, Deportes

981 791 252

ext. 7

981 794 460

981 791 252

ext. 8

981 791 252

ext. 7


 

Desenv. local

e emprego

Educación

Alcaldía

Informática

981 791 252

ext. 4

981 791 252, ext. 7

981 791 252

ext. 3

………………..


 

Intervención

Medio ambiente

Padrón de habitantes

Policía Local

981 791 252

ext. 9

 981 791 252

ext. 6

981 791 252

ext. 5

981 791 252

ext. 0


 

Protección Civil

Rexistro Xeral

Secretaría

Servizos Sociais

981 791 252

ext. 1

667 527 432

981 791 252

ext. 2

981 791 252

ext. 8

981 791 252

ext. 4


 

Tesourería

Urbanismo

    

981 791 252

ext. 9

981 791 252

ext. 6