ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS FISCAIS 2023

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/07/31/2023_0000006147.htmlhttps://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/07/31/2023_0000006147.html