ACCIÓN FORMATIVA EN CORRESPONSABILIDADE E COIDADOS DESTINADO AOS HOMES E ÁS FAMILIAS

  • Categoría da entrada:Educación

O VIII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2021-2027 recolle como unha das súas prioridades de actuación a de «fomentar as políticas de igualdade no eido local»

PromoveR un modelo de sociedade corresponsable en que homes e mulleres compartan de maneira equilibrada as responsabilidades domésticas e familiares e realicen un uso equitativo dos tempos e das medidas de conciliación.

https://view.genial.ly/650296d6f5ba2200118bea94/learning-experience-didactic-unit-actividad-os-caminos-hacia-a-corresponsabilidade-y

SOLICITUDE INSCRICIÓN:

https://docs.google.com/forms/d/1GdWpAwvKdGEz8m0pEqyPIYmC-fqbkndQCP0Jpfp5aAo/edit?pli=1