concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

10 de Agosto, 2018

Subvencións municipais a deportistas individuais do Concello de Bergondo

Prazo de presentación de solicitudes, preferentemente por vía telemática (Sede electrónica municipal ou Rexistro electrónico común): do 10 de agosto ó 3 de setembro.


BASES: 

-          BOP número 151 do 09/08/2018

-          BOP número 145 do 1/08/2018


MODELOS SOLICITUDE

Modelo 1: solicitude, xunto coa seguinte documentación:

-  Fotocopia do DNI do solicitante e, de ser necesario, documento que acredite a representación legal.

-   De ser o caso, certificado acreditativo ou n.º do DOG ou BOE da condición de deportistas de alto nivel galego ou nacional.

-  Fotocopia da licenza federativa do ano 2018.

Modelo 2: modelo de alta de terceiros. Se xa se presentou outros anos, non o teñen que presentar este ano, a non ser que haxa algún cambio.

Modelo 3: declaración de gastos, ingresos e doutras subvencións.

Modelo 4: resumo do historial deportivo, coa seguinte documentación: 

-  Certificado federativo sobre a participación e clasificación nas competicións durante o ano anterior ao da solicitude.


MODELOS XUSTIFICACIÓN

Modelo 5: xustificación da subvención.

Modelo 6: declaración de realización do proxecto, das modificacións deste, dos gastos realizados e dos ingresos obtidos. 

-        Publicidade onde figure que o Concello de Bergondo subvenciona o proxecto deportivo como deportista individual..

-        Reportaxe fotográfico do proxecto realicido como deportista individual.

Modelo 7: declaración das competicións e concentracións de selección ás que asistiu o solicitante. 

Modelo 8: relación de documentos xustificativos dos gastos realizados.

Modelo 9: gastos de viaxes e dietas.

Modelo 10: modelo de recibín para profesores e/ou monitores.


 +info: 981 79 12 52, ext. 4 / josefina.maestu@bergondo.gal

 

Arquivos:
Modelo_1_solicitude.doc
MOdelo_2_alta_terceros.pdf
Modelo_3_Declaracion_da_estimacion_dos_gastos_e_ingresos.doc
Modelo_4_resumo_historial_e_datos_para_a_valoracion.doc
Modelo_5_xustificacion.doc
Modelo_6._Declaracion_realizacion_proxecto_e_modificacions__gastos_e_ingresos.doc
Modelo_7_Declaracion_das_competicions_e_concentracions_de_seleccions_as_que_asistiu_o_solicitante._doc
Modelo_8_relacion_de_documentos_xustificativos_dos_gastos_realizados_correcto.doc
Modelo_9_gastos_de_viaxes_e_dietas.doc
modelo_10_recibin.doc

Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legal