concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

29 de Maio, 2018

Convocatoria Pleno ordinario. 31 de maio

 

20:30 h. no Salón de Plenos.

Retransmisión en directo a través de LiveStream


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN SE PROCEDE DAS ACTAS DAS SESIÓNS DOS DÍAS 29 DE MARZO E 12 DE ABRIL DE 2018.

2. APROBACIÓN INICIAL DO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS DO CONCELLO DE BERGONDO. ACORDOS QUE PROCEDAN.

3. APROBACIÓN DO LISTADO DOS ABOADOS PERTENCENTES AO CONCELLO DE BERGONDO POLOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SANEAMENTO E DEPURACIÓN ACTUALIZADOS A 31  DE DECEMBRO DE 2017. ACORDOS QUE PROCEDAN.

4. PROPOSTA PARA A FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO PARA O PROXECTO DE AMPLIACIÓN E SENDA NA DP-0801 DE FRAGA AO CASAL DE STA. MARTA DE BABIO POR S. VICTORIO, DO P.Q. 0+000 AO P.Q. 0+790. ACORDOS QUE PROCEDAN.

5. PROPOSTA PARA INCORPORAR AS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS EN FORMATO MULTIMEDIA. ACORDOS QUE PROCEDAN.

6 . MOCIÓN PRESENTADA POLOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PSdeG-PSOE E SON DE BERGONDO-ANOVA, EN RELACIÓN Á CREACIÓN DE POLO MENOS UNHA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE ENDOMETRIOSE EN GALICIA.  ACORDOS QUE PROCEDAN.

7. DACIÓN DE CONTA DA SENTENCIA DO 16 DE MAIO DE 2018 DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTICIA DE GALICIA. SECCIÓN 1ª (APELACIÓN)  DE A CORUÑA, NO RECURSO P. A. 149/2017.

8. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DE CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS QUE CONTEMPLA A LEI ORGÁNICA 2/2012, RESULTADO DO SUBMINISTRO DE INFORMACIÓN, CORRESPONDENTE AO  1º TRIMESTRE DE 2018.

9. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

10. ASUNTOS URXENTES.

11. ROGOS E PREGUNTAS.

 

 

 

Arquivos:
cpo_20180531.pdf

Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legal