concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

18 de Setembro, 2017

Contrato menor de servizo: Limpeza de cunetas en parroquias do Concello de Bergondo

 

CONTRATO MENOR DE SERVIZO

GALEGO

Obxecto: Limpeza de cunetas en parroquias do Concello de Bergondo.

Orzamento: 18.000,00 euros, IVE incluído, sendo este o prezo máximo do contrato, no podendo superar esta contía.

A oferta económica realizarase por prezo lineal de 0.82€ (IVE engadido).

A adxudicación realizarase pola oferta que máis metros lineais de limpeza de cunetas se comprometa a realizar polo prezo máximo do contrato.

Prazo de presentación de ofertas: ata o mércores, 27/09/2017 incluído, en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

** 21-09-2017: Aviso: ampliación do prazo de presentación de ofertas ata o venres, 29 de setembro (incluido), por modificación no modelo de oferta económica.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Bergondo.

Documentación:

Declaración responsable, segundo modelo, fora do sobre (descargar dende o enlace relacionado, abaixo)

Oferta económica, segundo modelo (descargar en pdf abaixo) 

Prazo de inicio do servizo: 15 días naturais contados dende o seguinte á recepción da notificación da adxudicación.

Prazo de execución do servizo: 3 meses contados a partir da data de inicio da prestación do servizo.

Máis información: 

Telf. 981 79 12 52, Ext. 5; graciela.crespo@bergondo.gal

PDF asociado:

Características técnicas (descargar pdf abaixo).


CASTELLANO

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS

Objeto: Limpieza de cunetas en parroquias del Ayuntamiento de Bergondo.

Presupuesto: 18.000,00 euros, IVA incluido, siendo este el precio máximo del contrato, no pudiendo superar esta cuantía.

La oferta económica se realizará por precio lineal de 0.82€ (IVA incluido).

La adjudicación se realizará por la oferta que más metros lineales de limpieza de cunetas se comprometa a realizar por el precio máximo del contrato.

Plazo de presentación de ofertas: hasta el día miércoles, 27/09/2017 incluido, en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

** 21-09-2017: Aviso: ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el viernes, 29 de septiembre (incluido), por modificación en el modelo de oferta económica.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Bergondo.

Documentación:

Declaración responsable, según modelo, fuera del sobre (descargar desde el enlace relacionado, abajo).

Oferta económica, según modelo, en sobre cerrado (descargar pdf abajo)

Plazo de inicio del servicio: 15 días naturales contados desde el siguiente a la recepción de la notificación de la adjudicación.

 

Plazo de ejecución del servicio: 3 meses contados a partir de la fecha de inicio de la prestación del servicio.

Más información: 

Telf. 981 79 12 52, Ext. 5; graciela.crespo@bergondo.gal

PDF asociado:

Características técnicas (descargar pdf abajo).

Arquivos:
CONDICIONS_TECNICAS.pdf
OFERTA_ECONOMICA_LIMPIEZA_CUNETAS.pdf

Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legal