concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

01 de Decembro, 2017

Contrato menor de obra: Mellora da seguridade viaria da antiga AC170 e viaria de acceso á autopista

GALEGO

Obxecto: Mellora da seguridade viaria da antiga AC170 e viaria de acceso á autopista.

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: Dada as característica das actuacións proxectadas, que inclúen unidades de pavimentado, pintura e instalacións eléctricas, é polo que, cómpre que o adxudicatario presente documentación fidedigna (contratos de execución de obras, certificados de boa execución, certificacións de obra o calquera outro documento que de maneira fidedigna acredite a experiencia solicitada) acreditativa da realización de obras de similares características por un importe mínimo de 25.000,00€ de custe execución material.

Orzamento: 60.315,34€ (IVA incluído).

Prazo de presentación de ofertas: ata o día 14/12/2017 incluído, en horario de luns a venres de 9:00 a 14:30 horas.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Bergondo.

Documentación (descargar dende o enlace relacionado, abaixo)

Declaración responsable, segundo modelo, fora do sobre.

Oferta económica, segundo modelo, en sobre pechado. 

Prazo de entrega: Dous (2) meses contados dende o día seguinte á recepción da notificación da adxudicación.

Máis información:

Telf. 981 79 12 52, Ext. 5; graciela.crespo@bergondo.gal

PDF asociado (descargar abaixo)

Proxecto


CASTELLANO:

Objeto: Mejora de la seguridad vial de la antigua AC170 y vial de acceso a la autopista.

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: Dada las característica de las actuaciones proyectadas, que incluyen unidades de pavimentado, pintura e instalaciones eléctricas, es por lo que, hace falta que el adjudicatario presente documentación fidedigna (contratos de ejecución de obras, certificados de buena ejecución, certificaciones de obra el cualquier otro documento que de manera fidedigna acredite la experiencia solicitada), acreditativa de la realización de obras de similares características por un importe mínimo de 25.000,00€ de coste ejecución material.

Presupuesto: 60.315,34€ (IVA incluido).

Plazo de presentación de ofertas: hasta el día 14/12/2017 incluido, en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Bergondo.

Documentación (descargar desde el enlace relacionado, abajo)

Declaración responsable, según modelo, fuera del sobre.

Oferta económica, según modelo, en sobre cerrado. 

Plazo de entrega: Dos (2) meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la adjudicación.

Más información: 

Telf. 981 79 12 52, Ext. 5; graciela.crespo@bergondo.gal

PDF asociado (descargar abajo)

Proyecto


 

Arquivos:
4534c_MejoraAC170.pdf

Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legal