concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

05 de Decembro, 2017

Contrato menor de obra: Conexión rede de saneamento de Vilanova-Moruxo coa EDAR de Gandarío

 

GALEGO

Obxecto: CONEXIÓN REDE DE SANEAMENTO DE VILANOVA-MORUXO COA EDAR DE GANDARIO (BERGONDO)

É necesaria a acreditación de experiencia na realización de obras similares, en particular en materia de saneamento. 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: contratos de execución de obras, certificados de boa execución, certificacións de obra ou calquera outro documento que de xeito fidedigno acredite a experiencia solicitada.

Orzamento: 26.283,20€ (IVA incluído).

Prazo de presentación de ofertas: ata o día 18/12/2017 incluído, en horario de luns a venres de 9:00 a 14:30 horas.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Bergondo.

Documentación (descargar dende o enlace relacionado, abaixo)

Declaración responsable, segundo modelo, fora do sobre.

Oferta económica, segundo modelo, en sobre pechado. 

Deberán ter en conta que a empresa que resulte adxudicataria deberá destinar o 1% do custe de execución material da obra a ensaios de control a realizar por empresa de control homologada, que será contratada polo concello a cargo do adxudicatario.

Prazo de entrega: Dos (2) meses contados dende o día seguinte á recepción da notificación da adxudicación.

Máis información:

Telf. 981 79 12 52, Ext. 5; graciela.crespo@bergondo.gal

PDF asociado (descargar abaixo)

Memoria  da obra


CASTELLANO:

Objeto: CONEXIÓN REDES DE SANEAMIENTO DE VILANOVA-MORUXO CON LA EDAR DE GANDARIO (BERGONDO)

Es necesaria la acreditación de experiencia en la realización de obras similares, en particular en materia de saneamiento.

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: contratos de ejecución de obras, certificados de buena ejecución, certificaciones de obra o cualquier otro documento que de manera fidedigna acredite la experiencia solicitada.

Deberán tener en cuenta que la empresa que resulte adjudicataria deberá destinar el 1% del coste de ejecución material de la obra a ensayos de control a realizar por empresa de control homologada, que será contratada por el ayuntamiento a cargo del adjudicatario.

Presupuesto: 26.283,20€ (IVA incluido).

Plazo de presentación de ofertas: hasta el día 18/12/2017 incluido, en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Bergondo.

Documentación (descargar desde el enlace relacionado, abajo)

Declaración responsable, según modelo, fuera del sobre.

Oferta económica, según modelo, en sobre cerrado. 

Plazo de entrega: Dos (2) meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la adjudicación.

Más información: 

Telf. 981 79 12 52, Ext. 5; graciela.crespo@bergondo.gal

PDF asociado (descargar abajo)

Memoria  de la obra


Arquivos:
Mem._val._Conex._san._Vilanova-Moruxo_con_EDAR_Gandario.pdf

Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legal