concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

24 de March, 2021

Convocatoria Pleno ordinario, 25 de marzo, ás 20 horas

Sesión a porta pechada. Emisión en directo

ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA/S ACTA/S DA/S SESIÓN/S ANTERIOR/ES
2. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DE CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS QUE CONTEMPLA A LEI ORGÁNICA 2/2012, RESULTADO DO SUBMINISTRO DE INFORMACIÓN CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2020
3. LIQUIDACION ORZAMENTO MUNICIPAL 2020
4. DACIÓN DE CONTA DOS REPAROS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL DO ANO 2020, AO ABEIRO DO DISPOSTO NO ARTIGO 218 DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE FACENDAS LOCAIS. EXPEDIENTE. 2021/X999/000022
5. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE CONTROL INTERNO AO ABEIRO DO ARTIGO 37 DO REAL DECRETO 424/2017, DO 28 DE ABRIL. EXPEDIENTE 2021/X999/000022
6. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS
7. PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BERGONDO. ACORDOS QEU PROCEDAN
8. IMPLANTACIÓN DE GLORIETA NA CONFLUENCIA DA N-VI COA AC-164
9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA PEDIR A APLICACIÓN INMEDIATA DAS BONIFICACIÓNS NA AP-9
10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN APOIO DA TRANSFERENCIA Á XUNTA DE GALICIA DA XESTIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN APOIO DA REDUCIÓN DE IVE AOS SALÓNS DE PEITADO
12. MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE A GLORIETA PROXECTADA NO CRUCE DE N-VI CON AC164
13. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE TRANSFERENCIA DA AP9 A GALICIA
14. MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O "FUTURO DO SECTOR FINANCIEIRO EN GALIZA"
15. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
16. MOCIÓNS URXENTES
17. Rogos e preguntas

Arquivos:
cpo20210325.pdf

Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legalPolítica de privacidad