concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Noticia

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

« Volver al listado

12 de enero, 2018

Procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

 Requisitos: 

- Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queran acreditar.

- Xustificar, no caso de experiencia laboral:        

2 anos nas unidades de competencias de nivel I (1.200 horas) ou

3 anos nas unidades de competencias de niveis II e III (2.000 horas)

PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 2 de febreiro de 2018

Relación de unidades de competencia convocadas pola CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITERIA

Familia Administración e xestión.

MADG01-Xestión administrativa.

SADG01-Administración e finanzas.

Familia Agraria.

MAGA03-Xardinaría e floraría.

Familia Comercio e mercadotecnia.

MCOM01-Actividades comerciais.

Familia Edificación e obra civil.

MEOC01-Construción

MEOC02-Obras de interior, decoración e rehabilitación.

SEOC01-Proxectos de edificación.

Familia Electricidade e electrónica.

MELE01-Instalacións eléctricas e automáticas.

Familia Enerxía e auga

SENA01-Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Familia Fabricación mecánica.

MFME01-Mecanizado

MFME02-Soldadura e caldeiraría.

Familia Hostalaría e turismo.

MHOT01-Cociña e gastronomía.

MHOT02-Servizos en restauración.

SHOT01-Xestión de aloxamentos turísticos

SHOT02-Axencias de viaxes e xestión de eventos.

Familia Imaxe e son.

SIMS05-Iluminación, captación e tratamento de imaxe.

Familia Imaxe persoal.

MIMP01-Estética e beleza.

MIMP02-Perruqueria e cosmética capilar.

Familia Industrias alimentarias.

MINA01-Panadaría, repostaría e confeitaría.

Familia Informática e comunicacións.

MIFC01-Sistemas microinformáticos e redes.

Familia Instalación e mantemento.

MIMA01-Instalacións frigoríficas e de climatización.

MIMA02-Instalacións de produción de calor

Familia Madeira, moble e cortiza.

MMAM01-Carpintaría e moble.

MMAM02-Instalación e amoblamento

Familia Química.

MQUI02-Operacións de laboratorio.

SQUI01-Laboratorio de análise e de control de calidade

Familia Sanidade.

MSAN01-Emerxencias sanitarias.

MSAN02-Farmacia e parafarmacia.

Familia Servizos socioculturais e á comunidade.

SSSC01-Educación infantil.

SSSC02-Integración social.

Familia Transporte e mantemento de vehículos.

MTMV01-Carrozaría.

MTMV02- Electromecánica de vehículos automóbiles.

MTMV03- Electromecánica de maquinaria.


Información e orientación (Axudamos na tramitación das solicitudes)

Departamento de información e orientación educativa. Casa da Cultura. Estrada da Coruña, 12   15165 - BERGONDO


Jesús Seijas Barquero  

Tlfno.: 981 791 252  Ext. 4           

educacion@bergondo.gal

HORARIO: 10 – 14  e  16 – 19:30 horasAyuntamiento de Bergondo - Carretera A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legal