concello de BERGONDO - Xoia das Mari�as

Subvencións

A+ A- Impresora - Imprimir Correo - Enviar

Subvencións outorgadas ás asociacións en anteriores convocatorias:Casa da Cultura

981 79 12 52, ext. 4

AsociaciónsLei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia

R.D. 887/2006 (Regulamento da Lei 38/2003)

Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro (Regulamento da Lei 9/2007)

Art. 294 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local

Art. 40.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo


Concello de Bergondo - Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33

Icono Accesibilidad AA - WAI Icono XHTML Icono CSS

Problemas técnicos?Aviso legalPolítica de privacidad

/hosting/bergondo.gal/www/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php